Formularz został wysłany. Dziękujemy!
Formularz nie został wysłany, ponieważ nie został wypełniony prawidłowo. Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oraz zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Chcesz zmniejszyć rachunki za prąd prawie do zera?

Witaj na stronie Mój Prąd na Zamojszczyźnie! Mieszkasz w województwie lubelskim? Masz nasłoneczniony dach lub działkę? Chcesz zmniejszyć rachunki za prąd prawie do zera? Skorzystaj z 5000 zł bezzwrotnego dofinansowania w ramach programu priorytetowego Mój Prąd.

Zamów bezpłatną wycenę!

O programie

Program Mój Prąd stanowi wsparcie rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcie segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Poza zwiększeniem produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, program ma znacząco przyczynić się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które kupią i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną, poczekają na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego (instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r.) i podpiszą umowę dwustronną (kompleksową) z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej, regulującą warunki związane z wprowadzeniem do sieci wytworzonego prądu.

Następny

Jak to działa?

Inwestycja w mikroinstalację fotowoltaiczną to duża oszczędność. Średnio po 6-8 latach od zainstalowania koszt inwestycji się zwraca. Teraz dodatkowo dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji pokryje 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej jednak niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. W budżecie projektu zostało do alokacji 755 641 874 złotych. Nabór wniosków trwa do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania środków. Chcesz zmniejszyć rachunki za prąd prawie do zera? Zamów bezpłatną wycenę!

Co zyskujesz?

Next

Instalacja

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które kupią i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną, poczekają na instalację przez zakład energetyczny licznika dwukierunkowego (instalacja nie może być przyłączona przed 23.07.2019 r.) i podpiszą umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej, regulującą warunki związane z wprowadzeniem do sieci wytworzonego prądu.

Zamów bezpłatną wycenę!

Informujemy, że podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zapytanie i przygotowanie bezpłatnej wyceny. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji ww. celów. Administratorem Państwa danych będzie UNIPAL SPÓŁKA JAWNA MAREK OSTROWSKI WALDEMAR BŁASZCZAK TADEUSZ MAZUR (KRS: 0000017405, NIP: 9221870135, REGON: 950302240)

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie danych prosimy o rezygnację z wysłania formularza.

1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny, realizacja procesów handlowych itp. (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i  kontaktu w tym zakresie ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora, w tym prowadzenia korespondencji, rozpatrzenie reklamacji, rozstrzygnięcia sporu w razie zaistnienia ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

2. Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku, gdy dojdzie do zawarcia umowy, na podstawie odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia ewentualnych  roszczeń i upływu terminu przechowywania dokumentacji księgowej.

3. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez Administratora umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi IT, usługi transportowe, usługi kurierskie.

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • - prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • - prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • - prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • - prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • - prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • - prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • - prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Powyższe prawa można zrealizować poprzez listowny kontakt z Administratorem, adres do korespondencji, ul. Lubelska 40, 22-400 Zamość.

Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obsługi niniejszego zgłoszenia. Zostałem/am poinformowany/a, że: 1) administratorem moich danych osobowych będzie UNIPAL Sp. j. Marek Ostrowski Waldemar Błaszczak Tadeusz Mazur (KRS: 0000017405, NIP: 9221870135, REGON: 950302240), 2) przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich oraz usunięcia, 3) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszenia.